آدرس: گلستان، گنبدکاووس، منطقه ترکمن صحرا

موبایل: 989114834735

وب سایت: www.seyhoontrade.com